Lituania - Siauliai - Collina delle croci
01 - Lituania - Area di sosta verso Siauliai
01 - Lituania - Area di sosta verso Siauliai
02 - Lituania - Area di sosta verso Siauliai
02 - Lituania - Area di sosta verso Siauliai
03 - Lituania - Area di sosta verso Siauliai
03 - Lituania - Area di sosta verso Siauliai
04 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
04 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
05 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
05 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
06 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
06 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
07 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
07 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
08 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
08 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
09 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
09 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
10 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci
10 - Lituania - Siauliai - La collina delle croci