Adria
01 - Adria - Veduta dal Canal Bianco
01 - Adria - Veduta dal Canal Bianco
02 - Adria - Piazza Oberdan - Pozzo dei desideri
02 - Adria - Piazza Oberdan - Pozzo dei desideri
03 - Adria - Piazza Oberdan - Tabella provvigioni sensali
03 - Adria - Piazza Oberdan - Tabella provvigioni sensali
04 - Adria - Piazza Garibaldi - Cattedrale Nuova
04 - Adria - Piazza Garibaldi - Cattedrale Nuova
05 - Adria - Piazza Garibaldi - Campanile
05 - Adria - Piazza Garibaldi - Campanile
06 - Adria - Piazza Garibaldi
06 - Adria - Piazza Garibaldi
07 - Adria - Piazza Garibaldi
07 - Adria - Piazza Garibaldi
08 - Adria - Canal Bianco
08 - Adria - Canal Bianco
09 - Adria - Veduta dal Canal Bianco
09 - Adria - Veduta dal Canal Bianco
10 - Adria - Chiesa di San Nicola da Tolentino - monumento ai caduti
10 - Adria - Chiesa di San Nicola da Tolentino - monumento ai caduti
11 - Adria - Chiesa di San Nicola da Tolentino - monumento ai caduti
11 - Adria - Chiesa di San Nicola da Tolentino - monumento ai caduti
12 - Adria - Chiesa di San Nicola da Tolentino - monumento ai caduti
12 - Adria - Chiesa di San Nicola da Tolentino - monumento ai caduti
13 - Adria - Campo di ranuncoli selvativi
13 - Adria - Campo di ranuncoli selvativi
14 - Adria - Campo di ranuncoli selvativi
14 - Adria - Campo di ranuncoli selvativi