Giro dei passi Pordoi, Rolle, Giau. - 1989
001 - Vacanze montane sui passi
001 - Vacanze montane sui passi
002 - Vacanze montane sui passi
002 - Vacanze montane sui passi
003 - Vacanze montane sui passi
003 - Vacanze montane sui passi
004 - Vacanze montane sui passi
004 - Vacanze montane sui passi
006 - Vacanze montane sui passi
006 - Vacanze montane sui passi
008 - Vacanze montane sui passi
008 - Vacanze montane sui passi
009 - Vacanze montane sui passi - Panorama
009 - Vacanze montane sui passi - Panorama
010 - Vacanze montane sui passi - Panorama
010 - Vacanze montane sui passi - Panorama
011 - Vacanze montane sui passi - Sass Pordoi
011 - Vacanze montane sui passi - Sass Pordoi
012 - Vacanze montane sui passi - Panorama
012 - Vacanze montane sui passi - Panorama
013 - Vacanze montane sui passi
013 - Vacanze montane sui passi
014 - Vacanze montane sui passi
014 - Vacanze montane sui passi
015 - Vacanze montane sui passi - Stefano sulla neve
015 - Vacanze montane sui passi - Stefano sulla neve
016 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela sulla neve
016 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela sulla neve
017 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Roberto sulla neve
017 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Roberto sulla neve
018 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Roberto sulla neve
018 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Roberto sulla neve
023 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela sulla neve
023 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela sulla neve
025 - Vacanze montane sui passi - Stefano scala la vetta
025 - Vacanze montane sui passi - Stefano scala la vetta
030 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela felici sulla vetta
030 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela felici sulla vetta
031 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela felici sulla vetta
031 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Michela felici sulla vetta
032 - Vacanze montane sui passi - Panorama
032 - Vacanze montane sui passi - Panorama
034 - Vacanze montane sui passi - Effetto tramonto
034 - Vacanze montane sui passi - Effetto tramonto
035 - Vacanze montane sui passi - Panorama
035 - Vacanze montane sui passi - Panorama
036 - Vacanze montane sui passi - Panorama
036 - Vacanze montane sui passi - Panorama
037 - Vacanze montane sui passi - Stefano sulla neve
037 - Vacanze montane sui passi - Stefano sulla neve
038 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Roberto sulla neve
038 - Vacanze montane sui passi - Stefano e Roberto sulla neve
039 - Vacanze montane sui passi - Panorama
039 - Vacanze montane sui passi - Panorama
040 - Vacanze montane sui passi - Panorama
040 - Vacanze montane sui passi - Panorama
041 - Vacanze montane sui passi - Panorama
041 - Vacanze montane sui passi - Panorama
043 - Vacanze montane sui passi - Panorama
043 - Vacanze montane sui passi - Panorama
044 - Vacanze montane sui passi - Panorama
044 - Vacanze montane sui passi - Panorama
046 - Vacanze montane sui passi - Panorama
046 - Vacanze montane sui passi - Panorama