Lituania - Lago di Trakai
01 - Lituania - Trakai il lago
01 - Lituania - Trakai il lago
02 - Lituania - Trakai il lago
02 - Lituania - Trakai il lago
03 - Lituania - Trakai il lago
03 - Lituania - Trakai il lago
04 - Lituania - Trakai il lago
04 - Lituania - Trakai il lago
05 - Lituania - Trakai il lago
05 - Lituania - Trakai il lago
06 - Lituania - Trakai il castello dal lago
06 - Lituania - Trakai il castello dal lago
07 - Lituania - Trakai il lago
07 - Lituania - Trakai il lago
08 - Lituania - Trakai il lago
08 - Lituania - Trakai il lago
09 - Lituania - Trakai il lago con le ninfee
09 - Lituania - Trakai il lago con le ninfee
10 - Lituania - Trakai il lago
10 - Lituania - Trakai il lago
11 - Lituania - Camping Slenyje
11 - Lituania - Camping Slenyje
12 - Lituania - Camping Slenyje
12 - Lituania - Camping Slenyje
13 - Lituania - Habibi in camper
13 - Lituania - Habibi in camper